7,2 miljoen extra beschikbaar voor een gezonde leefomgeving in 20 kwetsbare stedelijke gebieden

27-09-2023

Leefomgeving heeft veel impact op gezondheid: bewoners van kwetsbare stedelijke gebieden hebben vaker gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in de periode van 2023 tot 2025 7,2 miljoen euro extra beschikbaar om de leefomgeving in kwetsbare gebieden te verbeteren. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast of verkeersdrukte te verminderen, of een wijk opnieuw in te richten.

Het geld komt uit een wijziging van de Regeling (SPUK) Kansrijke Wijk en is bedoeld voor de 20 stedelijke focusgebieden uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het geld komt bovenop de 250 miljoen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar stellen aan de 20 gebieden in de SPUK Kansrijke Wijk.