Arrest van de HR van 26/11/21: hoe nu verder?

16-12-2021

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 is van grote invloed op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gemeenten leggen hun uitgiftes van grond en gebouwen langs de lat van deze nieuwe uitspraak: een overheid moet zorgen voor gelijke kansen voor geïnteresseerde partijen.

Verkoopprocedures moeten worden herzien, selectiecriteria moeten worden opgesteld. Dat kost tijd en capaciteit. En dat terwijl de druk om (woning)bouwprojecten te ontwikkelen al enorm is. De VvG ziet dat er bij gemeenten veel vragen leven over de gevolgen van de uitspraak. Geldt de uitspraak ook voor locaties voor sociale woningbouw, voor verhuur en (erf)pacht? Wat is wijsheid met betrekking tot lopende onderhandelingen en gesloten overeenkomsten?

De VNG heeft samen met de VvG op 7 december 2021 een online sessie georganiseerd, waarin gemeenten hun vragen konden voorleggen aan hoogleraar bouwrecht Arjan Bregman. Deze komt 22 december 2021 online op onze website. De VvG beraadt zich hoe ze gemeenten verder kan informeren.