Rapport Grondexploitaties: Vijftien jaar dynamiek in gebiedsontwikkeling

16-12-2021

Er is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Stadkwadraat, Fakton en de Radboud Universiteit een kwalitatieve analyse gemaakt van grondexploitaties tussen 2005 en 2020.