Handreiking Ruimtelijke inpassing van energie-infra beschikbaar

07-08-2023

De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' staan praktische handvaten en verschillende aanbevelingen om gemeenten te ondersteunen bij de uitdagingen van uitbreiding van het lokale stroomnet op de gebouwde omgeving. 

De VNG liet CE Delft in afstemming met Netbeheer Nederland onderzoek doen naar de (toekomstige) ontwikkelingen op het elektriciteitsnet. Hele wijken, buurten en dorpen moeten de komende jaren worden voorzien van nieuwe stroomkabels en transformatorhuisjes. Deze handreiking helpt gemeenten om deze nieuwe infrastructuur tijdig in te passen.