De toolbox "Versnellen Tijdelijke Huisvesting" bijgewerkt met de meest recente juridische informatie

24-01-2024

Bent u bezig met het opzetten van tijdelijke huisvestingsprojecten en heeft u behoefte aan juridische ondersteuning? De toolbox "Versnellen Tijdelijke Huisvesting" is geüpdatet in overeenstemming met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht is gegaan.

Deze toolbox is ontworpen om gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven te helpen bij juridische en financiële vraagstukken in vastgoedontwikkeling en biedt zowel algemene informatie als verdiepende casuïstiek.