De beste wensen voor 2022

10-01-2022

De VvG wenst u alle goeds voor 2022! Ook dit jaar hopen we weer voor onze leden te kunnen zorgen voor kennisdeling en belangenbehartiging.

Wij hopen ook dat onze bijeenkomsten fysiek door kunnen gaan op woensdag 22 juni 2022 in Almere (Voorjaarscongres) en op woensdag 2 november 2022 in Ede (Najaarscongres). We zijn online bijeenkomsten aan het organiseren over (het publiekrechtelijke kostenverhaal in) de omgevingswet in februari/maart 2022. En voor wat betreft het door de Hoge Raad op 26 november 2021 gewezen arrest kunnen we u melden dat het Ministerie van BZK vandaag een factsheet heeft gepubliceerd.