Correctie versie 2023 van plankostenscan

28-08-2023

Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren mogen gemeenten hogere plankosten in rekening brengen bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. In het rekenmodel van juni zijn echter niet alle cao-lonen met het juiste percentage verhoogd. BZK heeft die fout nu hersteld.

In de versie van augustus 2023 zijn de nieuwe tarieven verwerkt van de cao gemeenten die loopt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. Wij vragen u deze nieuwe versie te gebruiken. 

Met ingang van 2021 is dit rekenmodel nog maar deels beveiligd met een wachtwoord, om invulproblemen door ICT-beveiliging te voorkomen. In beginsel is het daarom mogelijk veranderingen aan te brengen in de rekenformules. Dat is niet toegestaan, omdat daardoor de regeling plankosten exploitatieplan niet correct zou worden toegepast.