Download nu de brochure Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen

24-08-2023

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een actueel overzicht gepubliceerd van mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor het huisvesten van aandachtsgroepen (waaronder statushouders). Hierin staan 13 manieren waarop gemeenten, provincies en woningcorporaties op (korte) termijn passende woonruimte voor aandachtsgroepen kunnen realiseren. 

De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor zogenoemde aandachtsgroepen (zoals studenten, arbeidsmigranten of ouderen) vaak vergaande gevolgen. Dit zijn mensen in een kwetsbare situatie die vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding of hun leven (opnieuw) moeten opbouwen.