Commissie BBV: Vraag en antwoord over grondexploitatie

21-02-2022

De gemeente voert een bouwgrond in exploitatie (BIE) en is voornemens om een deel van de grondexploitatie voor een periode van 15 jaar in gebruik te geven ten behoeve van tijdelijke woningbouw. Na voornoemde periode zullen de opstallen worden verwijderd en zal de grond als bouwgrond worden verkocht aan een ontwikkelaar.

Momenteel kent de BIE al een looptijd langer dan 10 jaar gelet op de omvang van het beoogde programma. Door gronden in gebruik te geven voor tijdelijke woningbouw zal de looptijd van de grondexploitatie een paar jaar worden verlengd. Na het tijdelijk gebruik zullen de woningen worden verwijderd en de grond worden verkocht aan een ontwikkelaar om de definitieve woningbouw te realiseren. Er zijn hierover vragen gesteld aan de commissie BBV en de commissie heeft deze beantwoord.