Rapport Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

06-10-2022

Johan Remkes heeft als onafhankelijk gesprekleider voor de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties een rapport opgesteld om weer te komen tot een verstandhouding waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische ondernemers en het landelijk gebied centraal staan.