Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen: hoe dan?

04-06-2022

Dit onderzoek moet inzichtelijk maken welke knelpunten in het voortraject van gebiedsontwikkeling leiden tot vertraging en onvoorspelbaarheid van besluitvormingsprocedures. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in wat het van bestuurders aan overheidskant vraagt om hierbij sturing te geven aan voortgang en realisatie.