Bijeenkomsten kostenverhaal en financiƫle bijdragen

01-06-2022

Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan de lokale overheid. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dat heet kostenverhaal. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de VNG organiseert de Vereniging van Grondbedrijven drie interactieve bijeenkomsten over de instrumenten voor het kostenverhaal onder de Omgevingswet.

De aanleiding voor deze bijeenkomsten is de recente publicatie van de handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor juristen, planeconomen en andere experts die werkzaam zijn bij overheden en ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet nadere kennis willen opdoen op het gebied van kostenverhaal en financiële bijdragen in relatie tot gebiedsontwikkeling.

Aanmelden, datum, tijdstippen en locaties

De 3 bijeenkomsten vinden plaats op 27 en 28 juni en 7 juli 2022 in Eindhoven, Den Haag en Zwolle. Meer informatie over aanmelden, tijden en locaties staat op de programmapagina van deze bijeenkomsten. Meld u zo snel mogelijk aan omdat er per sessie maximaal 36 personen kunnen deelnemen.

Specifieke deelsessies

De bijeenkomsten bestaan uit een plenair deel met een algemene introductie van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet én een specifiek deel. Deelnemers hebben daarbij de keuze uit 2 verschillende deelsessies. Deelsessie A is voornamelijk interessant voor juristen en deelsessie B is voornamelijk gericht op planeconomen.

Deelsessie A

Deelnemers aan deelsessie A hebben na afloop meer inzicht in de rol en reikwijdte van anterieure overeenkomsten (overeenkomsten die gesloten worden vóór de vaststelling van een exploitatieplan) en de methoden voor kostenverhaal in het omgevingsplan. In het bijzonder krijgen deelnemers aan deze sessie aan de hand van voorbeeldregels meer inzicht in wat er nodig is om het kostenverhaal en de financiële bijdrage voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving via het omgevingsplan te regelen. Er wordt ingegaan op de acties vanuit kostenverhaal voor het nieuwe deel van het omgevingsplan. Ook komt het overgangsrecht aan bod. Daarnaast wordt het nieuwe instrument afdwingbare financiële bijdrage behandeld en de verhouding daarvan tot de andere instrumenten.

Deelsessie B

Deelnemers aan deelsessie B krijgen rekenvoorbeelden te zien voor kostenverhaal met en zonder tijdvak. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van het kostenplafond (maximum bedrag kostenverhaal), de maximaal te verhalen kosten per activiteit en de grondopbrengsten en het berekenen van de financiële bijdragen. Ook komt de afdwingbare financiële bijdrage aan bod. Wat is daarmee mogelijk en hoe verhoudt die zich tot kostenverhaal en de vrijwillige financiële bijdrage?

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst raden we aan om kennis te nemen van de handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen en het eerder opgenomen webinar over dit onderwerp. Zie ook het nieuwsbericht Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet beschikbaar.