Van Wob naar Woo

20-12-2021

Na de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022 zullen gemeenten te maken krijgen met belangrijke nieuwe verplichtingen. De handreiking ‘Van Wob naar Woo’ die hierover geschreven was, is geactualiseerd.