Wijziging Huisvestingswet 2014: opkoopbescherming toegevoegd

18-01-2022

De Huisvestingswet 2014 bevat sinds 1 januari 2022 een nieuw hoofdstuk 7 (Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming). Gemeenten kunnen een regeling opkoopbescherming opnemen in de Huisvestingsverordening. De VNG heeft het Model Huisvestingsverordening van de VNG hierop aangepast.

Door het gebruiken van deze nieuwe mogelijkheid kunnen gemeente in aangewezen gebieden een verbod instellen op het in gebruik geven (verhuren) van nieuw aangekochte woningen in het goedkope en middeldure segment zonder vergunning van burgemeester en wethouders, gedurende een periode van 4 jaar na de leveringsdatum.