Scenario’s als hulpmiddel voor ruimtelijke inrichting

17-08-2023

Werken met scenario’s

Het doel van de sessies is strategen en beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van ruimtelijke keuzes en het stellen van prioriteiten voor de fysieke leefomgeving. Dit doen we met het oog op de toekomst, met behulp van scenario’s. Deze verkennen hoe de grote thema’s voor de leefomgeving zich kunnen ontwikkelen. Gemeenten kunnen scenario’s gebruiken voor (een aanscherping) van hun omgevingsvisie. 

Uitnodiging voor werksessies

Een werksessie ‘Omgevingsvisie: werken met scenario’s’ bestaat uit 4 bijeenkomsten van een middag, waarbij telkens een ander onderdeel aan bod komt: huidige situatie, toekomstige uitdagingen, wenselijke situatie, route om die wenselijke situatie te creëren. Het resultaat van de werksessies is meer inzicht in, kennis over en ervaring met het denken in, en werken met, scenario’s.

De sessies zijn bedoeld voor strategen, projectleiders omgevingsvisie, planologen en andere beleidsadviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening in de breedte. Deelname is gratis.