Wijziging in de Huisvestingswet

28-06-2023

Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Huisvestingswet. Gemeenten krijgen meer opties om mensen te helpen bij het vinden van een betaalbare huur- of nieuwbouwwoning. Ook krijgen ze ruimte om woningen beschikbaar te maken voor mensen met een bepaald beroep - zoals leraren, verpleegkundigen, politieagenten - of met een binding aan de gemeente. 

Er worden twee mogelijkheden aan de Huisvestingswet 2014 toegevoegd:

Huursector: voorrang bepaalde beroepen en mensen met binding aan de gemeente
Volgens de gewijzigde Huisvestingswet mogen gemeenten 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding. Ze mogen zelf bepalen hoe ze die 50% over die drie groepen verdelen. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij deze mensen kunnen helpen bij het vinden van een woning.
 
Huisvestingsvergunning voor nieuwbouw
Kopers van een nieuwbouwwoning met een verkoopprijs tot €355.000 moeten in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning aanvragen. Die krijgen ze alleen als hun inkomen past bij de verkoopprijs van de woning. Bij nieuwbouw geldt verder dat, wanneer er meerdere gegadigden zijn voor de woning, gemeenten kopers met binding aan de gemeente en/of een bepaald beroep voorrang kunnen geven.

Geen huisvestingsvergunning voor bestaande koopwoningen
Onderdeel van de gewijzigde wet was een voorstel om gemeenten ook de mogelijkheid te geven een de huisvestingsvergunning in te voeren voor bestaande koopwoningen tot €355.000. Dit zou ervoor zorgen dat meer bestaande koopwoningen bereikbar zouden worden voor mensen met een middeninkomen. Hoewel deze maatregel vóór 2014 wel kon worden ingezet door gemeenten, heeft een Kamermeerderheid er voor gestemd deze mogelijkheid uit de wet te laten.