Bijdrage van het Rijk voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

09-12-2020

Met een bedrag van bijna 24 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan Provincies eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen te verduurzamen. Denk hierbij aan buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en ander maatschappelijk vastgoed.