Aanmeldloket Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen nog 1 week open

08-01-2024

Gemeenten die snel meer woningen willen bouwen, kunnen profiteren van deze regeling. Hiermee ontvangen ze financiële steun voor het creëren van nieuwe flexwoningen of het omvormen van bestaande gebouwen. Dit helpt gemeenten om te voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte. Het aanvraagloket is open tot 15 januari 2024, met een beschikbaar budget van € 55 miljoen.

Gemeenten ontvangen €7.800 per nieuwe woonruimte als ondersteuning voor versnelde projecten met flexwoningen of transformaties naar sociale woonruimten. Ze moeten 30% van de geplande sociale huurwoningen in het project minstens tien jaar reserveren voor Oekraïense ontheemden of statushouders, maar dit aantal mag ook elders binnen de gemeentelijke woningvoorraad worden gerealiseerd als dat wenselijk is.

De stimuleringsregeling geldt voor de jaren 2023-2026 en opent driemaal per jaar. Toewijzing gebeurt op basis van rangschikkingscriteria, met voorrang voor gemeenten met overeenkomsten voor extra opvang van asielzoekers, projecten met woningen van het Rijksvastgoedbedrijf, en projecten met reeds verleende omgevingsvergunningen. Aanvragen voor projecten zonder onherroepelijke vergunning krijgen daarna voorrang, gevolgd door aanvragen met nog niet onherroepelijke vergunningen of gedoogbeschikkingen.

De gemeente moet het project binnen twaalf maanden na de beschikking hebben opgeleverd. De uitkering vindt plaats bij de start van de bouw.