Algemene Ledenvergadering

03-03-2021

Op woensdag 3 maart 2021 van 16.00 - 17.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven plaats. Deze ALV zal online worden gehouden. Leden (geen donateurs) kunnen aan deze ALV deelnemen. Wilt u uw gemeente hierbij vertegenwoordigen? Stuur dan een mail naar info@vvg.nl onder vermelding van uw naam, uw functie en de gemeente die u vertegenwoordigt. 

Agenda ALV

1. Mededelingen voorzitter

2. Vaststelling resultaat 2020

3. Vaststelling balans 2020

4. Verslag kascommissie

5. Vaststelling begroting 2021

6. Vaststelling contributie 2021

7. Vaststelling bijdrage congressen 2021

8. Wijzigingen in het bestuur

9. Vaststelling datum volgende vergadering

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter

 

De stukken zijn op te vragen via info@vvg.nl.