Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf

02-07-2015

Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. 

Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Het is de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.

Document ter consultatie
Graag leggen wij het VNG/VvG-consultatiedocument aan u voor. De interpretatie van het fiscale kader in de consultatieversie is breed weergegeven. Dit omdat nog niet op alle onderdelen duidelijkheid is en overeenstemming bestaat met elkaar. Het geeft voor nu in ieder geval inzicht in een aantal belangrijke dilemma’s.
In deze versie wordt de grote lijn geschetst, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Uw reactie gevraagd
Wij hopen en verwachten dat het consultatiedocument u helpt om de gevolgen voor uw gemeente beter in kaart te brengen. Maar bovenal willen wij u uitnodigen om uw reactie te geven op een aantal in het document opgenomen vragen of keuzemogelijkheden. Uw reacties kunt u opnemen in het bijgesloten reactieformulier en tot 24 augustus 2015 mailen naar vpb.grondbedrijven@vng.nl.  

Meer informatie
Reactieformulier consultatie
Contouren VPB Grondbedrijf consultatiedocument (pdf)
Oplegnotitie VPB consultatiedocument (pdf)
VvG nieuwsbericht (14 juli 2015)