Handreiking grondbeleid: wat u als raadslid moet weten

10-12-2013

Wat houdt grondbeleid precies in en welke keuzes kunt u daarbij als raadslid maken? Kiest u in de toekomst om faciliterend te worden aan private en particuliere initiatieven in uw gemeente of kiest u nog voor een actief grondbeleid? De uitgebreide Handreiking Grondbeleid voor raadsleden helpt u op weg.

De handreiking werd 9 december uitgereikt tijdens de bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn en de VNG.

Inhoud handreiking
De handreiking schetst kort en bondig wat grondbeleid inhoudt en welke keuzes u als raadslid daarbij kunt maken. Die keuzes kunnen bepalend zijn hoe de gemeente kan sturen in de ruimtelijke ontwikkelingen, en keuzes die bepalend zijn voor de risico’s die de gemeente daarbij loopt. Aan de orde komt:

  • Een introductie op grondbeleid
  • Wat is een grondexploitatie?
  • Wat zijn de kaders van het grondbeleid?
  • Waar liggen de kansen voor de toekomst?
  • Vragen voor raadsleden

(VNG, 9 december 2013)

U kunt hier de 'Handreiking Grondbeleid voor raadsleden: wat u als raadslid moet weten over grondbeleid'  downloaden (PDF).