Voorjaarscongres 21 mei 2014

31-03-2014

Het voorjaarscongres vindt plaats op woensdag 21 mei 2014 in Utrecht. De gemeente Utrecht is deze dag uw gastgemeente. Utrecht is een 2000 jaar oude stad met een jonge bevolking die voorlopig groeit, in ieder geval tot 400.000 inwoners. Een stad van kennis en cultuur en een stad die in 2015 de start van de Tour de France mag organiseren. U krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in Utrecht.

In het ochtendprogramma, in het Utrechtse Beatrixtheater, zal allereerst een visie worden gegeven over de toekomst van de gebiedsontwikkeling en stedelijke planning in Nederland en hoe om te gaan met open planning.
Daarna zal worden ingegaan op het gepresenteerde onderzoek van de IVBN over de kansen voor internationale beleggers op de Nederlandse woningmarkt en zal worden aangegeven hoe o.a. gemeenten hierop kunnen inspelen om investeringen in de stad mogelijk te maken. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de rol en taakverdeling tussen de verschillende partijen in gebiedsontwikkeling.
Vervolgens zal een bestuurlijke en praktijkgerichte toelichting worden gegeven op een aantal projecten waarin stedelijke herverkaveling wordt toegepast. Tot slot zal het proces rond één van de ontwikkelingen in het Stationsgebied in Utrecht, het zogenaamde Noordgebouw, nader worden toegelicht, als brug naar het middagprogramma.

Voor het middagprogramma kunt u kiezen uit een presentatie van en een rondleiding door één van de drie grote ontwikkellocaties van Utrecht:
• Het Stationsgebied in het centrum, de grootste binnenstedelijke herontwikkelingsopgave van dit moment;
• Leidsche Rijn aan de westkant van de stad, de grootste Vinexlocatie in ontwikkeling op dit moment en;
• het Utrecht Science Park aan de oostkant van de stad, de plek waar onder meer kennis, biotechnologie en zorg aan elkaar zijn verbonden.
Over deze locaties en de programma's verderop in deze uitgave meer. De rondleidingen eindigen op een fraaie en verrassende locatie in de binnenstad in de nabijheid van het centraal station. Daar zal de begin dit jaar als burgemeester benoemde Jan van Zanen u onder het genot van een hapje en een drankje uitgeleide doen.

De Vereniging van Grondbedrijven en de stad Utrecht verwelkomen u graag op dit interessante congres.