Maximering plankosten

Maximering plankosten

De minister van VROM heeft de conceptregeling plankosten exploitatieplan vastgesteld voor internetconsultatie in het voorjaar van 2010. De plankostenregeling is van belang voor gemeenten en projectontwikkelaars die met grondexploitatie te maken hebben. De regeling in het resultaat van samenwerking met verschillende partijen, waaronder ook de VVG. 

De concept regeling is gepubliceerd op de rijkswebsite www.internetconsultatie.nl. Gedurende vier maanden kon een ieder daar opmerkingen inbrengen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Bij de regeling hoort een eenvoudig toepasbaar Excel-model. Zowel de concept regeling  alsmede het Excel-model zijn te downloaden vanaf de website.

Meer informatie;